جلد 5 - ویژه نامه                   جلد 5 - ویژه نامه صفحات 103-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2- دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء تهران، ایران (نویسنده مسئول). ، s.mehrinejad@alzahra.ac.ir
3- استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شاهد تهران،ایران.
4- دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران،ا یران.
چکیده:   (623 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر درصدد مدل یابی شادکامی براساس هوش، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری رابطه معلم- دانش آموز است.
مواد و روش ها: روش اجرای پژوهش توصیفی وطرح پژوهش، همبستگی و از نوع معادلات  ساختاری بود.مشارکت کنندگان شامل319 نفرازدانش آموزان پسرپایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر ساری که درسال400-99 شاغل به تحصیل بودند.که براساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ی خوشه ای انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد،هوش چندگانه گاردنرخودکارآمدی تحصیلی مورگان وجینک و تعامل معلم-دانش ووبلز،کریتون. استفاده شد.نتایج تحلیل مسیر با توجه به مدل اصلی پژوهش حاکی از آن بود که شادکامی به طور مستقیم با هوش وخودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد، وبا حضور رابطه معلم ودانش آموزبه عنوان متغیرواسطه ای شادکامی بصورت چشمگیری افزایش یافته،وهمچنین از میان  ابعاد هوش چندگانه(هوش بین فردی) وخودکارآمدی تحصیلی(استعداد) و رابطه معلم-دانش آموز(درک کردن) بیشترین میزان اثر را بر شادکامی داشته اند.
یافته ها: علاوه برآن نتایج مدل ساختاری حاصل از شاخص های نیکویی برازش برای تمامی متغیرهای پنهان درونزای به مقدار077/0، بوده و مقدار قابل قبولی است، وسایر شاخص ها برابر یا بالاتر از مقدار بحرانی90/0 هستند بنابراین مدل پژوهش از برازندگی مناسبی برخوردار است. یعنی رابطه معلم-دانش آموز به عنوان نقش میانجی در ارتباط بادو متغیر هوش،خودکارآمدی تحصیلی  برشادکامی از برازندگی مناسبی برخوردار است.
نتیجه گیری: در مجموع، رابطه معلم-دانش آموز در ارتباط با هوش و خودکارآمدی تحصیلی نقش واسطه ای داشته است،و مؤید این واقعیت است که حمایت های مؤثر و سازنده از جانب معلم جهت تقویت باورهایی مثبت دانش آموزان و همچنین ترغیب توانایی های آنان برای بالا بردن شادکامی مؤثر می باشد
متن کامل [PDF 1388 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/9/7 | انتشار: 1399/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.