دوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1400 1400 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
2- استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران (نویسنده مسئول) ، Kamali_naghi@yahoo.com
3- دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
چکیده:   (240 مشاهده)
هدف: هدف از پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزش عالی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکرد کمی صورت گرفته است. روش نمونه گیری به صورت انتخابی و با توجه به اهداف و پارامترهایی که در پژوهش بررسی می شوند انتخاب شد. جامعه آماری این تحقیق را صاحب نظران و اساتید مدیریت که در آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در نظام آموزش عالی سلامت  صاحب نظر بودند. برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار pls3 انجام گرفت.
یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل علی بر مقوله محوری (56/0 r=)؛ مقوله محوری بر عوامل راهبردی (81/0 r=)، عوامل زمینه ای بر مقوله محوری  (82/0 r=)، عوامل مداخه گر بر مقوله محوری (64/0- r=) و عوامل راهبردی بر عوامل پیامد (86/0 r=) تاثیر مثبت و معناداری دارند (05/0≥p).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در برازش مناسبی برخودار است. آنچه نتایج این تحقیق بیان می کند این است اخلاق حرفه ای از ضروریات اساسی در نظام آموزش سلامت است و جهت دستیابی به اخلاق حرفه ای در نظام آموزش سلامت باید رویکردهای ذکر شده در تحقیق در سازمان اجرا گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/5 | انتشار: 1399/10/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.