دوره 5، شماره 3 - ( پاییز1400 1400 )                   جلد 5 شماره 3 صفحات 62-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه مدیریت بازرگارنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2- استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول). ، fazeli2233@gmail.com
3- استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده:   (1178 مشاهده)
هدف:تحقیق حاضر با هدف بررسی باور های مذهبی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی وجدان کاری در بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل   انجام گرفت.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش کمی می باشد، از جهت شیوه­ی گردآوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، شامل پرسنل بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل بود . که تعداد 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری، تصادفی است. برای گردآوری اطلاعات از  پرسشنامه استفاده می­­شود. برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد.
یافته های پژوهش:داده­های بدست آمده برای بررسی فرضیه­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شدند. نتایج  فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 %  مورد تأیید واقع گردید. نتایج نشان داد که باور های مذهبی بر تعهد سازمانی و وجدان کاری کارکنان تأثیر معناداری دارد. 
نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد تمرکز بر باور های مذهبی  باعث افزایش  تعهد سازمانی می گردد و این میان متغیر وجدان کاری نیز این رابطه را تسهیل می نماید، لذا با تقویت  عقاید مذهبی و بوجود آوردن یک باور های مذهبی سبب ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و در نهایت بهره وری آن ها خواهد شد  بنابراین توجه به آن در سازمان ضروری به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 1383 kb]   (98 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/4/19 | انتشار: 1400/4/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.