سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت- زمينه های موضوعی
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | 
مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت با صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به منظور فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور تولید علم در زمینه مباحث سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت و پر کردن خلأ تولید اندیشه در حوزه مباحث سبک زندگی اسلامی و نیز در راستای تقویت‌ جریان مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ موسسات و مراکز علمی اقدام به انتشار مقالات پژوهشی در ابعاد مختلف سبک‌زندگی با اهداف زیر می نماید:
تببین علمی مفهوم سبک زندگی اسلامی  با محوریت سلامت
- گسترش دانش موجود در حوزه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
- طرح‌ مسائل‌ جدید علمی‌ در حوزه سبک زندگی
- مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، ‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌  سبک زندگی اسلامی
- تولید علم و نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
- ارتقاء سطح پژوهش‌های بنیادین علوم مرتبط با حوزه سبک زندگی  اسلامی با رویکرد سلامت محور
- زمینه‌سازی و ایجاد فرصت برای تبادل نظر، تضارب آراء و نقد مباحث مرتبط با حوزه سبک زندگی؛
- انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات علمی  پژوهشی داخل کشور
- نقد تحقیقات  موجود در حوزه سبک زندگی اسلامی  به‌منظور تعالی بخشی به  دستاوردهای علمی این حوزه
- بررسی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی در حیطۀ  سبک زندگی اسلامی 
- ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی بر متون دینی، به‌منظور استفاده در خدمات روان‌شناختی و مشاوره؛
- صیانت و پاسداری از آموزه‌های بنیادینِ  اسلامی در برابر اندیشه‌های و مدل های غربی و وارداتی در حوزه سبک زندگی؛
نشانی مطلب در وبگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت:
http://islamiclifej.com/find.php?item=1.148.12.fa
برگشت به اصل مطلب