:: دوره 3، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده
آقای سجاد یاریان1، خانم نازنین فاطمه عامری2
1- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، sajjadyarian@gmail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده:   (706 مشاهده)
اهداف: با وجود پیشرفت جوامع در عصر حاضر، هنوز هم نابرابری طبقاتی و فقر به عنوان چالش اصلی زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده بود.
ابزار و روشها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی تعداد 180 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی (ILST)، سلامت عمومی (GHQ-28) و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده (SES) استفاده شد. داده‌های پژوهش نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها: بین میزان درآمد و سطح تحصیلات با سبک زندگی اسلامی رابطه منفی و معنادار (0/01p<) و بین نوع شغل خانواده با سبک زندگی اسلامی دانشجویان نیز رابطه منفی و معنا‌دار وجود داشت (0/05p<)؛ اما بین میزان تراکم خانواده و سبک زندگی اسلامی رابطه معناداری مشاهده نشد (0/05p>). از سوی دیگر، بین میزان درآمد، سطح تحصیلات و نوع شغل خانواده با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود داشت(0/01p<)؛ اما بین تراکم خانواده و سلامت روان دانشجویان رابطه منفی معنادار مشاهده گردید (0/05p<). همچنین از بین ابعاد وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد قادر به پیش‌بینی سبک زندگی اسلامی بود و میزان درآمد و نوع شغل نیز قادر به پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بودند (0/0001p<).
نتیجهگیری: میزان درآمد و نوع شغل می‌توانند سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان را پیش‌بینی نمایند.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی اسلامی، سلامت روان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده، فقر
متن کامل [PDF 952 kb]   (51 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/24 | پذیرش: 1399/1/28 | انتشار: 1399/1/28


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها