:: دوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 59-66 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر رویاپرورانی تحلیلی و تصویرسازی تحلیلی سفرهای روان‌شناختی مبتنی بر حل مساله مرگ بر سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان
ریحانه مقدسی، محسن گل‌پرور*، حسین حسن‌آبادی
گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، drmgolparvar@gmail.com
چکیده:   (1309 مشاهده)
اهداف: سبک زندگی و کیفیت زندگی متغیرهایی بسیار مهم برای زندگی سالم و بانشاط محسوب می­شوند. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر رویا­پرورانی تحلیلی و تصویرسازی تحلیلی سفرهای روان­شناختی مبتنی بر حل مساله مرگ بر کیفیت زندگی و سبک زندگی دانشجویان بود.
مواد و روش­ها: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح سه‌گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در سال ۱۳۹۵ در بین ۴۵ نفر از دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه رویاپرورانی و تصویرسازی تحلیلی و یک گروه کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه رویاپرورانی تحلیلی و گروه تصویرسازی تحلیلی سفرهای روان­شناختی به ترتیب طی ۱۳ و ۱۲ جلسه دوساعتی تحت درمان قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی و سبک زندگی را در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (سه ماه پس از اتمام درمان) پاسخ دادند. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS ۱۶ و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.
یافته­ها: در متغیر سبک زندگی، در مراحل پس‌آزمون و پیگیری گروه رویاپرورانی تحلیلی و تصویرسازی تحلیلی سفرهای روان‌شناختی نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنی‌دار بودند، اما در متغیر کیفیت زندگی، فقط در مرحله پیگیری گروه رویاپرورانی با گروه کنترل و گروه تصویرسازی تحلیلی تفاوت معنی‌دار داشتند (۰/۰۱>p).
نتیجه­گیری: رویاپرورانی تحلیلی همراه با تصویرسازی تحلیلی سفرهای روان‌شناختی دو درمان مفید و موثر برای ارتقای سبک زندگی دانشجویان و فقط رویاپرورانی تحلیلی درمانی موثر بر ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان هستند.
واژه‌های کلیدی: رویاپرورانی، تصویرسازی تحلیلی، کیفیت زندگی، سبک زندگی، دانشجویان
متن کامل [PDF 800 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۶ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۳۰
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی. کد پستی: 3999881551


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها