:: دوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 99-103 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی عشق و صمیمیت زوجین با بهداشت روان زنان متاهل: با تاکید بر شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در همسرداری
مریم صف‌آرا*1، مهناز لطفی2، مه‌سیما پورشهریاری2، مریم سمگی3
1- گروه روان‌شناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان. کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ ، m.safara@alzahra.ac.ir
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
3- گروه خانواده درمانی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده:   (796 مشاهده)
اهداف: در سبک زندگی اسلامی که هدف آن رسیدن به خشنودی خدای متعال است، خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله شاخص‌های حائز اهمیت در استحکام خانواده، عشق همسران به یکدیگر است. هدف این پژوهش، بررسی همبستگی عشق (از جمله شاخص‌های سبک زندگی اسلامی) با بهداشت روان زنان متاهل بود.
ابزار و روش‌ها: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دبیران زن متاهل ۲۵ تا ۴۵ساله شهر تهران در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تشکیل دادند. براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۳۷۹ نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری و پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-۲۸) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS ۱۶ و با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بین متغیرهای میزان عشق و بهداشت روان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت (۰/۷۹۶=r؛ ۰۰۰۱/۰=p). میزان ضریب تعیین یا R۲ برابر با ۰/۶۳۳ بود؛ بنابراین متغیر میزان عشق ۶۳.۳% واریانس متغیر بهداشت روان را تبیین می‌کند
نتیجه‌گیری: با افزایش عشق و صمیمیت در روابط همسری، میزان بهداشت روان زنان متاهل افزایش می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: سلامت روان، زنان، عشق، صمیمیت
متن کامل [PDF 731 kb]   (62 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها