:: دوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سبک زندگی اسلامی با خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانشجویان
خانم مرضیه نصرالهی، دکتر معصومه ژیان باقری*، دکتر گیتی همتی راد
دانشگاه آزاد اسلامی ، gianbaqeri@yahoo.com
چکیده:   (666 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج در سال 98-1397 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 200 نفر تعیین شد و گروه نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه­ سبک زندگی اسلامی کاویانی (۱۳۸۸)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فرامن (1988) و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) بودند. نتایج نشان داد سبک زندگی و مؤلفه­های آن رابطه معناداری با خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دارند. علاوه بر این، نتایج رگرسیون همزمان نشان داد مؤلفه­های باورها، خانوادگی و سلامت در مجموع 19 درصد تغییرات خودکارآمدی تحصیلی را پیش­بینی می­کنند. همچنین، 32 درصد واریانس متغیر تاب آوری تحصیلی توسط مؤلفه­های باورها، خانواده، سلامت، تفکر و علم و امنیت تبیین می­شود. بنابراین، به نظر می­رسد سبک زندگی اسلامی موجب بهبود خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانشجویان شود.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی اسلامی، خود کارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، دانشجویان.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۶
* نشانی نویسنده مسئول: تهران


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها