:: دوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 17-23 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و هنجاریابی مقیاس قساوت قلب از نظر اسلام
محمد نریمانی، نقی دشتی* ، عبداله اسدی، زهرا دلیر تقی دیزج
MA گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، naghidashti@gmail.com
چکیده:   (298 مشاهده)
اهداف: در اسلام، قلب به عنوان مرکز روحی-روانی انسان تعریف شده که می‌تواند امراض متعددی داشته باشد که از مهم‌ترین آنها قساوت قلب است. هدف این مطالعه ساختن مقیاسی با روایی و پایایی مناسب برای سنجش میزان قساوت قلب از نظر اسلام بود.
ابزار و روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی از نوع هنجاریابی در طلاب دینی، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و محقق اردبیلی و افراد دارای مشاغل آزاد اجرا شد و 502 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. پرسش‌نامه 50ماده‌ای ابتدایی با نظر 2 متخصص روان‌شناسی و 2 کارشناس علوم دینی، طی 3 مرحله به 28ماده کاهش یافت. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 18 و به وسیله روش تحلیل عامل اکتشافی، آزمون KMO و بارتلت، روش تحلیل عامل تاییدی در  نرم‌افزار AMOS 22 و آزمون‌های نیکویی برازش، همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میزان آلفای کرونباخ (0/826) و KMO (0/818) نشان‌دهنده مجازبودن تحلیل عاملی برای تهیه مقیاس بود. با توجه به بار عاملی سئوالات، 7عامل مستقل عدم ذکر خدا، گناه‌گرایی، فقدان همدلی، آرزوی دراز، خوروخواب، فقدان تدبر و عدم آخرت‌گرایی به‌عنوان زیرمقیاس‌های قساوت قلب مشخص شدند. شاخص‌های نیکویی برازش مناسب‌بودن الگوی به‌دست‌آمده را نشان داد (0001/0=p). دانشجویان علوم پزشکی بیشترین و طلاب دینی کمترین نمره را در مقیاس قساوت قلب کسب نمودند (57/098=F؛ 0/0001=p).
نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه قساوت قلب به‌عنوان یک مقیاس معتبر، قابل استفاده است. 
 
واژه‌های کلیدی: قساوت قلب، همدلی، یاد خدا، قلب
متن کامل [PDF 526 kb]   (52 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها