:: دوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 53-54 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین
سیدطه هاشمی* ، احمد علیپور، حسین زارع، مهناز علی‌اکبری
، taha.hashemi@hotmail.com
چکیده:   (353 مشاهده)
اهداف: در سال‌های اخیر کمک به زوج‌ها برای بهبود روابط زناشویی خود با استفاده از روش­های مختلف درمان مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی آموزش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، ۲۰ زوج که در سال ۱۳۹۵ به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام ۱۰ زوج) قرار گرفتند. مداخله به‌شیوه حضوری و در هشت جلسه آموزشی دوساعته به‌همراه پرسش و پاسخ انجام گرفت. پرسش‌نامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر و رضایت زناشویی انریچ قبل و یک هفته بعد از مداخله و سپس یک ماه بعد به‌منظور سنجیدن ماندگاری توسط زوجین تکمیل شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ?? و توسط آزمون‌های T مستقل، آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و T همبسته تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره‌های افتراقی پیش‌آزمون و پس‌آزمون سازگاری زناشویی مردان و زنان در دو گروه آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت (۰/۴۳۵=t؛ ۰/۰۵p>). بین نمره‌های افتراقی پیش‌آزمون و پس‌آزمون رضایت زناشویی در دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (۲/۱۵۴=t؛ ۰/۰۵p<). میانگین نمرات رضایت زناشویی آزمودنی ها در سه نوبت اجرای آزمون تفاوت معنی‌داری داشت (۴/۸۷۷=F؛ ۰/۰۵p<). میانگین نمره‌های افتراقی پیش‌آزمون و پس‌آزمون رضایت زناشویی مردان و زنان در دو گروه آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت (۰/۳۵۱=t؛ ۰/۰۵p>).
نتیجه‌گیری: آموزش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین موثر است. 
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی اسلامی، سازگاری، رضایت زناشویی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


XML     Printدوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها