:: دوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 5-8 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری با تاکید بر باورهای معنوی اسلام‌محور در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام‌اس؛ مطالعه موردی استان مرکزی
جواد رضایی*
MSc بخش مشاوره و سلامت روان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، j.rezaei87@yahoo.com
چکیده:   (600 مشاهده)
اهداف: با توجه به تاثیر درمان‌های نگرشی و شناختی- رفتاری بر افزایش سلامت روان بیماران مزمن و تاثیر روش‌های مقابله مذهبی و معنوی بر کاهش میزان دردهای ادراک‌شده و بیماری‌های مزمن و همچنین با درنظرگرفتن وجود زمینه‌های مباحث اسلامی و نقش و جایگاه تعیین‌کننده آن در فرهنگ جامعه­ ایرانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گروه‌درمانی شناختی- رفتاری (CBT) با تاکید بر باورهای معنوی اسلام‌محور در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام‌اس (مولتیپل‌اسکلروزیس) اجرا شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش کاربردی از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل در سال 1395، تعداد 40 نفر از  بیماران 35-18ساله استان مرکزی مبتلا به ام‌اس از نوع عود و بهبود به‌روش نمونه‌گیری تصادفی و به‌صورت داوطلبانه انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل (20 نفر) و آزمایش (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اندازه‌گیری تجارب معنوی روزانه (DSES) و مقیاس سنجش سلامت روان مختص بیماران ام‌اس استفاده شد. گروه آزمایش 15 جلسه 2ساعته به‌صورت هفتگی تحت گروه‌درمانی شناختی- رفتاری (CBT) با تاکید بر باورهای معنوی اسلام‌محور قرار گرفت.  تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS 17  و با استفاده از آزمون T اختلافی دو نمونه مستقل انجام شد.
یافته‌ها: میانگین افتراقی نمرات معنویت روزانه و سلامت روان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0=p).
نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی شناختی ـ رفتاری با تاکید بر باورهای معنوی اسلام‌محور در افزایش معنویت و سلامت روان بیماران ام‌اس استان مرکزی موثر است.
 
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی ـ رفتاری، باورهای اسلام‌محور، معنویت، سلامت روان، مالتیپل اسکلروزیس
متن کامل [PDF 349 kb]   (93 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
* نشانی نویسنده مسئول: اراک، سردشت، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پرستاری، بال آبی، طبقه همکف، اداره مشاوره و سلامت روان. کد پستی: 3848176987


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها