:: دوره 2، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 195-201 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش امنیت روانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور با میانجی‌گری مذهب
بلن صالحی*1، محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد2
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد. کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴ ، bsalehi062@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (1631 مشاهده)
اهداف: تجربه ناباروری که برخی آن را بحران ناباروری نام نهاده‌اند، با استرس‌های فیزیکی، اقتصادی، روان‌شناختی و اجتماعی همراه است که تمام جنبه‌های زندگی فرد را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. ناباروری با احساس فقدان در زندگی، بی‌هویتی شخصیتی و جنسی، فقدان کنترل شخصی، سلامت و اعتمادبه‌نفس، خصوصاً در زنان همراه است. هدف این پژوهش، بررسی نقش امنیت روانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور با میانجی‌گری مذهب بود.
ابزار و روشها: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال ۱۳۹۵، تعداد ۸۹ زن نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد‌ه‌ها شامل نگرش‌سنج معنوی شهیدی، پرسش‌نامه امنیت روانی و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ۱۶ و توسط ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: متغیرهای امنیت روانی و مذهب و تمام مولفه‌های آنها با متغیر بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت و معنی‌دار داشتند (۰/۰۵p<). تحلیل رگرسیون میانجی برای متغیر امنیت روانی و مذهب، با وارد‌کردن امنیت روانی در گام اول و متغیر مذهب در گام دوم صورت گرفت. در گام اول امنیت روانی قادر به پیش‌بینی ۸۱% بهزیستی روان‌شناختی بود. هنگامی که مذهب به‌عنوان میانجی وارد مدل شد، درصد پیش‌بینی به ۷۵% کاهش یافت. هر چند که این تغییر یک تغییر معنی‌دار بود، ولی امنیت روانی به‌طور پیوسته پیش‌بینی‌کننده بهزیستی روان‌شناختی بود (۰/۰۰۱=p).
نتیجه‌گیری: امنیت روانی و مذهب می‌توانند در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور تاثیرگذار باشند. مذهب بین امنیت روانی و بهزیستی روان‌شناختی را میانجی‌گری می‌کند، بدین معنی که زنان نابارور مذهبی از بهزیستی روان‌شناختی بالاتری برخوردار هستند.
واژه‌های کلیدی: امنیت روانی، بهزیستی روان‌شناختی، مذهب، زنان نابارور
متن کامل [PDF 463 kb]   (318 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها