:: دوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 1-4 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی دوره آموزشی- روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان
فیروزه زنگنه مطلق، فاطمه عباسی ، سارا ابراهیمی
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ، abasi.fatemeh@yahoo.com
چکیده:   (2374 مشاهده)
اهداف: سبک زندگی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سلامت به حساب می آید و لازم است دانشجویان از یک برنامه مدون آموزشی در زمینه عوامل مرتبط با سبک زندگی پیروی کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره آموزشی- روان شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون در سال 95-1394، تعداد 76 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آموزش (37 نفر) و گواه (39 نفر) که براساس معیارهای سن و جنس همتا شده بودند تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه کیفیت زندگی (SF-36) و پرسش نامه سلامت اجتماعی کییز بود. برنامه آموزشی سبک زندگی طی یک دوره 30ساعته برای گروه آموزش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمرات پس آزمون مولفه های کیفیت زندگی (کارکردهای جسمانی، درد جسمانی، سلامت عمومی، سرزندگی، کارکردهای اجتماعی، نقش هیجانی و سلامت روانی) بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (p<0/05)، اما در مولفه نقش جسمانی کیفیت زندگی و نیز سلامت اجتماعی تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (p>0/05).
نتیجه گیری: دوره آموزشی- روان شناختی سبک زندگی سالم موجب بهبود کیفیت زندگی دانشجویان می شود، ولی در نقش جسمانی کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی تاثیری ندارد.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سلامت جسمی، سلامت روان‌شناختی، سلامت اجتماعی
متن کامل [PDF 304 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها