:: دوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 1-4 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی دوره آموزشی- روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان
فیروزه زنگنه مطلق، فاطمه عباسی* ، سارا ابراهیمی
MSc باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ، abasi.fatemeh@yahoo.com
چکیده:   (418 مشاهده)
اهداف: سبک زندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سلامت به حساب می‌آید و لازم است دانشجویان از یک برنامه مدون آموزشی در زمینه عوامل مرتبط با سبک زندگی پیروی کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره آموزشی- روان‌شناختی سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی (جسمانی و روان‌شناختی) و سلامت اجتماعی دانشجویان انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش کاربردی از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در سال 95-1394، تعداد 76 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شده و به‌طور تصادفی به دو گروه آموزش (37 نفر) و گواه (39 نفر) که براساس معیارهای سن و جنس همتا شده بودند تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-36) و پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز بود. برنامه آموزشی سبک زندگی طی یک دوره 30ساعته برای گروه آموزش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات پس‌آزمون مولفه‌های کیفیت زندگی (کارکردهای جسمانی، درد جسمانی، سلامت عمومی، سرزندگی، کارکردهای اجتماعی، نقش هیجانی و سلامت روانی) بین دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت (p<0/05)، اما در مولفه نقش جسمانی کیفیت زندگی و نیز سلامت اجتماعی تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (p>0/05).
نتیجه‌گیری: دوره آموزشی- روان‌شناختی سبک زندگی سالم موجب بهبود کیفیت زندگی دانشجویان می‌شود، ولی در نقش جسمانی کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی تاثیری ندارد.
 
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سلامت جسمی، سلامت روان‌شناختی، سلامت اجتماعی
متن کامل [PDF 285 kb]   (72 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
* نشانی نویسنده مسئول: اراک، سه راه خمین، جاده خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها