دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1402 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
2- دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول). ، habibi.tabar@yahoo.com
3- استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
چکیده:   (785 مشاهده)
هدف: هدف این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه‌ گام  دوم انقلاب بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و  پیمایشی است. جامعه آماری مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد سازمانها و ارگان های دولتی شهر اراک  به تعداد 90 نفر بود که به صورت تصادفی ساده 73 نفر نمونه از این جامعه¬ی آماری انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در بخش کمی پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس ادبیات تحقیق بود که  آلفای‌کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی مولفه ها به ترتیب بالاتر از 7/0 و 5/0 و همچنین مقدار پایایی ترکیبی نیز بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده و در تمامی موارد از آستانه 7/0 بزرگتر بود که نشان¬دهنده تایید پایایی و روایی همگرا است. در بخش کمی با بهره گیری از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری، مؤلفه‌های پژوهش کمی سازی شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق نشان داد: تأثیر مستقیم و معنا دار شرایط محیطی سازمان و عوامل سازمانی و ضمنی  بر نظام سازمانی متعالی و اسلامی  تایید گردید. تاثیر مستقیم نظام سازمانی متعالی و اسلامی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید ‌شد. تأثیر مستقیم و معنادار عوامل سازمانی و ضمنی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید ‌شد. تأثیر مستقیم و معنادار فرایندهای اسلامی و اخلاقی بر نتایج سازمانی و اجتماعی تایید ‌شد. تأثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر  رابطه نظام سازمانی متعالی و اسلامی با فرایندهای اسلامی و اخلاقی تایید ‌شد.
نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج کسب شده تأثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی با نتایج سازمانی و اجتماعی  تایید ‌شد.
متن کامل [PDF 1245 kb]   (312 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بالینی
دریافت: 1401/12/16 | انتشار: 1402/4/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.