دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 6 شماره 4 صفحات 402-392 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.
2- دانشیار، گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران (نویسنده مسئول). ، mmohammadipour@iauq.ac.ir
3- استادیار، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی، بابل، ایران.
چکیده:   (842 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دشواری تنظیم هیجانی و پرخاشگری نوجوانان دختردارای علایم  افسردگی انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان دختر با علایم افسردگی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر بابل در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش تعداد 30 نوجوان دختر با علایم افسردگی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (15 نوجوان در گروه آزمایش و 15 نوجوان در گروه گواه). نوجوانان حاضر در گروه آزمایش رفتاردرمانی دیالکتیک (10 جلسه) را طی 10 هفته (90 دقیقه‌ای) دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی نوجوانان (کوتچر، 2002)، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (گرتز و رؤمر، 2004) و پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992) بود. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیک بر دشواری تنظیم هیجانی (0001>P؛ 60/0=Eta؛ 50/42=F) و پرخاشگری (0001>P؛ 53/0=Eta؛ 83/31=F) نوجوانان دختردارای علایم افسردگی تاثیر دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، رفتاردرمانی دیالکتیک با بهره‌گیری از تکنیک‌های تحمل پریشانی و پذیرش ،خودتنظیمی هیجانی، ذهن آگاهی وارتباط موثر می‌تواند به عنوانی رویکردی موثر در جهت کاهش دشواری تنظیم هیجانی و پرخاشگری نوجوانان دختر با علایم افسردگی مورد استفاده قرار داد.
متن کامل [PDF 620 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بالینی
دریافت: 1401/8/17 | انتشار: 1402/1/29

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.