جلد 6 - ویژه نامه                   جلد 6 - ویژه نامه صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دکتری روابط بین الملل، گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل ، ایران (نویسنده مسئول). ، sahranavardbehnam@yahoo.com
چکیده:   (887 مشاهده)
هدف : در دو دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به عنوان مؤلفههای تاثیر گذار بر سبک زندگی و ارتقاء دهنده سلامت روان مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران مختلف بهدنبال شناسایی رفتارهایی بودهاندکه بیشترین تأثیر را  برمؤ لفههای سبک زندگی و سلامت روانی داشتهاند. یکی از این رفتارهای مذهبی که در دین اسلام مورد توجه بوده، اقامه نماز بصورت جماعت است.  پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیدارشناسی آثار و پیامدهای اقامه نمازجماعت و اثرات آن بر سبک زندگی و سلامت روانی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل انجام شده است.
مواد و روش ها :  این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش، پدیدار شناسی میباشد . در این پژوهش به منظور بررسی  آثار و پیامدهای روانی – اجتماعی اقامه نمازجماعت ، از 24 نفر از افراد متخصص و آگاه ، با استفاده از نمونه گیری هدفمنداز نوع ملاک محور تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری دادهها ، مصاحبه نیمه ساختاریافته و اسناد و مدارک علمی بود. و بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه و تحلیل تم ( مضمون ) و با استفاده از کدگذاری باز ، محوری و گزینشی در نرم افزار  MAXQDA2018انجام شد . روایی  یافتههای پژوهش با استفاده از روشهای بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاریهای انجام شده، از روشهای بازآزمون و توافق درونموضوعی استفاده گردیدکه به ترتیب 80 در صد و 79 درصد بدست آمد.چون بالاتر از 70 درصد بودند پایایی آن تایید شد.
یافته ها :  نتایج نشان داد که تعداد مفاهیم اولیه بدست آمده  از مصاحبه ها،  73 مفهوم  بوده که در قالب سه مضمون اصلی فردی شامل مضامین فرعی ( تقرب به خدا ، التزام به اخلاق اسلامی و تعالی انسان ) ، اجتماعی و خانوادگی شامل مضامین فرعی ( انسجام اجتماعی ، افزایش معنوبت و تقویت الفت اجتماعی )  روانی شامل مضامین فرعی ( کم شدن تنش های روان –تنی، بهداشت روانی و فضیلت اخلاقی )  تقسیم شدند .
نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده و برای کاربست و استفاده عملی از آثارنمازدر ابعاد مختلف زندگی در جامعه ، نیاز به ارادۀ جدی عوامل تاثیر گذار در این حوزه ضروری می باشد.
متن کامل [PDF 738 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/10/9 | انتشار: 1401/12/25

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.