درباره مجله

برخی از محورهای مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

 

الف- زمینه‌سازی برای تولید علم بر مبنای سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

ب- جهت‌دهی به مبانی علوم به ویژه شاخه‌های گوناگون علوم‌پزشکی و علوم‌انسانی بر مبنای سبک زندگی اسلامی

ج- تبیین مباحث نظری سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

د- تبیین و تفسیر آیات علمی قرآن و روایات رسول خدا و اهل‌بیت با کرامتش بر مبنای سبک زندگی اسلامی

ه- زمینه‌سازی شکل‌گیری تمدن اسلامی بر مبنای سبک زندگی اسلامی

و- تدوین اولویت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت سبک زندگی اسلامی

ر- تدوین بیانیه ماموریت عرصه سبک زندگی اسلامی

س- تدوین چشم‌انداز سبک زندگی با محوریت سلامت

ص- تبیین اصول و مبانی و منابع سبک زندگی اسلامی و روش‌های دستیابی به آن

ط- تبیین شایستگی‌ها و نقاط‌قوت حوزه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

ع- استخراج فرصت‌های پیش روی سبک زندگی اسلامی

ف- پژوهش و نوآوری در سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت در علوم پزشکی و علوم انسانی

ق- هستی‌شناسی و شناخت رابطه انسان با خود، با خدا، با محیط‌زیست و جهان هستی و سبک زندگی

ک- نظام مهندسی فکر و ادراک و رفتار، اعتدال مزاج و قوای‌نفس و سبک زندگی، سته ضروریه حفظ‌ الصحه و سبک زندگی، حیات طیبه و مدینه فاضله و حیات معقول و سبک زندگی اسلامی، مطالعات تطبیقی سایر سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی، سلامت و ابعاد مختلف آن با سبک زندگی، قاعده‌ها و فرمول‌های سبک زندگی با محوریت سلامت، ویژگی‌های سبک زندگی اسلامی، بررسی جایگاه سبک زندگی با ایده شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، چیستی سبک زندگی اسلامی، ورزش و سبک زندگی و ...، رابطه سبک زندگی و سعادت و فلاح، فوز و ...